Logo

Żłobek „Pluszowy Kącik” Aleksandra Kłobut
45-517 Opole, ul. Groszowicka 16
tel. 77 453 81 45, gsm: 601 064 435

 
Logo

Dlaczego my?


Dzięki mało licznej grupie, podejściu indywidualnemu do każdego dziecka, okres adaptacji w naszej placówce przebiega łagodnie.


Otaczamy opieką indywidualną dzieci, ułatwiając im adaptację do warunków przedszkolnych. Udzielamy fachowych rad pomocnych Rodzicom w czasie rozstania z dzieckiem. Układ sali sprzyja codziennym kontaktom z Rodzicami w razie potrzeby, a Rodzic ma możliwość wglądu do sali, gdzie przebywa dziecko.

Bardzo ważne i cenione przez rodziców są indywidualne kontakty z opiekunką, w formie nieodpłatnych konsultacji, w czasie, których, opiekunka po codziennej wnikliwej obserwacji dziecka, przekazuje spostrzeżenia i wspólnie z Rodzicami ukierunkowuje pracę nad harmonijnym rozwojem dziecka. „Proszę, dziękuję, przepraszam „- zwracamy szczególną uwagę, na co dzień w kontaktach z dziećmi na ich postawę kulturalnego zachowania się, jakże ważnego w dzisiejszych czasach.

Rozbudzamy, zaspakajamy naturalną dziecięcą ciekawość świata, ich własną aktywność twórczą, zależy nam, aby dzieci były dobrze wychowane, potrafiły w przyszłości porozmawiać z każdym człowiekiem i radzić sobie w każdej sytuacji. Warunki „przedszkolne” prowokują dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów, co kształtuje jego postawę w dalszym życiu.

Rozwijamy i doskonalimy sprawność ruchową w sali, wykorzystując pomoce i przybory sportowe. Rozbudzamy wrażliwość dziecięcą na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce w trakcie codziennych zajęć plastycznych.

Codziennie czytamy dzieciom wiersze, bajki, opowiadania, co powszechnie wiadomo, bardzo rozwija dziecko. Do realizacji wszystkich zajęć wykorzystujemy wiele atrakcyjnych materiałów typu: glina, ciastolina, masa papierowa, kolorowe bloki techniczne, kartki kolorowe, papier, bibuły, farby, pędzle, kredki, pieczątki i inne tworzywa. Sala na bieżąco jest doposażana w nowoczesne, bezpieczne zabawki, wzbogacana jest biblioteka przedszkolna.

Każde dziecko ma swoje indywidualne „okienko w domku” w formie wystawki prac plastycznych dla rodziców, bo przecież praca każdego dziecka jest najpiękniejsza i powinna być doceniona.