Logo

Żłobek „Pluszowy Kącik” Aleksandra Kłobut
45-517 Opole, ul. Groszowicka 16
tel. 77 453 81 45, gsm: 601 064 435

 
Logo

Pluszowy Kącik to żłobek oferujący profesjonalną, całodzienną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.


Żłobek wpisany jest do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 6/Ż/2011 Z DNIA 05.08.2011. Placówka mieści się w cichej, spokojnej dzielnicy Opola – Grudzicach, przy ulicy Groszowickiej 16. Budynek spełniający wszystkie wymogi, usytuowany jest na działce z dużym, bezpiecznym ogrodem. Odsunięty od ulicy i ruchu samochodowego ogród posiada plac zabaw. Pluszowy Kącik czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Konwencja o prawach dziecka

Międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA – liczba ratyfikacji (listopad 2016) wynosi 196. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.

Cechy zabawy

  • Dobrowolność – zabawa jest działaniem, w którym zarówno udział, jak i rezygnacja z niego, są całkowicie zależne od chęci uczestnika/uczestników. Bawiący się lub grający robią to dla własnej przyjemności i bez jakiegokolwiek przymusu.
  • Wyodrębnienie, zamknięcie w określonych ramach czasu i przestrzeni – gra i zabawa stanowią zamkniętą rzeczywistość, rozgrywającą się we własnej przestrzeni, starannie oddzielonej od reszty „normalnego” życia. Posiadają też określone ramy czasowe, poza którymi rozciąga się czas szary, nie nacechowany radosnym napięciem.
  • Zawieranie elementu niepewności – przebieg zabawy czy wynik gry nie mogą być z góry ustalone. Ich istota zawiera się w niespodziance i ciągłemu zaskoczeniu.
  • Bezproduktywność – nawet gra o pieniądze nie prowadzi do wytworzenia jakichkolwiek dóbr materialnych; możliwe jest jedynie przemieszczenie własności w ramach grupy grających. Ogólna suma wygranej nie może być większa od sumy, którą przegrali wszyscy uczestnicy gry.
  • Ujęcie w normy – świat gry i zabawy rządzony jest przez konwencje i reguły, których przestrzeganie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa. Gra rozpada się, jeśli ukazać nonsensowność i konwencjonalność jej reguł.
  • Fikcyjność – grom i zabawom opartym na naśladownictwie towarzyszy poczucie odrealnienia, wyodrębnienia się z rzeczywistego życia.