Logo

Żłobek „Pluszowy Kącik” Aleksandra Kłobut
45-517 Opole, ul. Groszowicka 16
tel. 77 453 81 45, gsm: 601 064 435

 
Logo

Pluszowy Kącik to żłobek oferujący profesjonalną, całodzienną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.


Żłobek wpisany jest do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 6/Ż/2011 Z DNIA 05.08.2011. Placówka mieści się w cichej, spokojnej dzielnicy Opola – Grudzicach, przy ulicy Groszowickiej 16. Budynek spełniający wszystkie wymogi, usytuowany jest na działce z dużym, bezpiecznym ogrodem. Odsunięty od ulicy i ruchu samochodowego ogród posiada plac zabaw. Pluszowy Kącik czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Konwencja o prawach dziecka

Międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA – liczba ratyfikacji (listopad 2016) wynosi 196. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.